Novosti

Subvencije poljoprivrednicima

— JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA —

 

SADNJA VINOVE LOZE

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE – v loza

OBRAZAC-SADNJA VINOVE LOZE

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

SADNJA VOĆKI

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE -voćke

OBRAZAC-SADNJA VOĆAKA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

UMJETNO OSJEMENJIVANJE

OBRAZAC-UMJETNO OSJEMENJIVANJE

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

UGINUĆE STOKE KRUPNOG ZUBA

OBRAZAC-UGINUĆE STOKE KRUPNOG ZUBA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

SUBVENCIJE PČELARIMA

OBRAZAC-POMOĆ PČELARIMA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

POKRIĆE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USJEVA, VOĆA, POVRĆA I STOKE

OBRAZAC-POKRIĆE PREMIJE OSIG. POLJ. USJEVA, VOĆA, POVRĆA I STOKE

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

STROJNI PRSTEN

OBRAZAC-STROJNI PRSTEN

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC-NOVČANA SREDSTVA IZ EU FONDOVA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

IZRADA PLASTENIKA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

OBRAZAC-IZRADA PLASTENIKA

KUPNJA STOKE KRUPNOG ZUBA

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ I

ZJAVA – zadržavanje goveda

OBRAZAC-SUBVENCIJA KUPNJE STOKE KRUPNOG ZUBA

ZADRŽAVANJE TELADI

IZJAVA ZADRŽAVANJE TELADI ZA DALJNJI UZGOJ

OBRAZAC-ZADRŽAVANJE TELADI

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

TROŠKOVI STAVLJANJA VINA U PROMET

POTVRDA DA SU IZMIRENE SVE OBVEZE PREMA OPĆINI TUHELJ

OBRAZAC-STAVLJANJE VINA U PROMET