Novosti

Prostorni plan općine Tuhelj

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj:

JAVNI POZIV – dostavljanje prijedloga za izmjenu Prostornog plana Općine Tuhelj

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Tuhelj

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 29/2010

Građevinska područja

Odredbe za provođenje