Novosti

Udruga umirovljenika posjetila Podravinu

Udruga umirovljenika Općine Tuhelj realizirala je svoj projekt i posjetila predivnu Podravinu. Posjetili smo Podravkin muzej zdrave prehrane i tvornicu Podravke gdje smo prisustvovali kratkoj prezentaciji sa temom od osnivanja tvornice prvih proizvoda pa do danas. Prošetali smo centrom Koprivnice te upoznali povijest uz pratnju vodiča. Nakon ručka krenuli smo put Đurđevca, posjetili smo stari grad, interpretacijski centar- legenda o picokima i galeriju naivnih slikara tog kraja. Đurđevačke peske prošli smo autobusom- pogled i kratka priča Vodica iz autobusa. Odaziv članova bio je [...]

25. travnja 2019 // 0 Komentara

RANG LISTA KANDIDATA PROJEKTA SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

U sklopu javnog poziva za sudjelovanje u projektu sezonskog zapošljavanja mladih, OPG-a vl. Klaužer Sanje i Općine Tuhelj (projektnog partnera), od 20.03.2019.godine, objavljuje se rang lista kandidata; sezonsko zapošljavanje   [...]

19. travnja 2019 // 0 Komentara

Predstava “Samo preko njega mrtvog” 3. svibnja u Tuhlju

Kulturna udruga “GFUK” priprema 12. glumački festival koji će se i ove godine održati u Festivalskoj dvorani u Krapini te prostorima gradova i općina u Hrvatskom zagorju. U Tuhlju će 3. svibnja u dvorani OŠ Lijepa naša u 20:00 sati gostovati Luda kuća i Vesela Republika iz Zagreba sa predstavom “Samo preko njega mrtvog” u kojoj igraju Rene Bitorajac i Jan [...]

17. travnja 2019 // 0 Komentara

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba), članka 20. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj, članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/18), a nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godine [...]

16. travnja 2019 // 0 Komentara

Najava 18. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/3 URBROJ: 2135-03-01/19-01 Tuhelj, 09.04.2019.   Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati   U PONEDJELJAK, 15. TRAVNJA 2019. GODINE U 20:00 SATI, u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36 Za sjednicu predlažem slijedeći: DNEVNI RED:   Prezentacija projekta uređenja trga u Tuhlju; Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća; Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj; Prijedlog odluke o godišnjem [...]

11. travnja 2019 // 0 Komentara

OBAVIJEST BIRAČIMA – IZBORI ZA PREDSTAVNIKE I ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave). Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog [...]

5. travnja 2019 // 0 Komentara

Obavijest – deratizacija

Obavještavamo Vas da dana 02.04.2019. godine Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Gorjakovo, Pregrada, temeljem zaključenog Ugovora s Općinom Tuhelj, započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Tuhelj.   PLAN PROVEDBE OBVEZNE DERATIZACIJE KAO POSEBNE MJERE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ  za proljeće 2019. godine   Preventivna sustavna deratizacija na području Općine Tuhelj provesti će se u periodu od četiri radna dana u radnom vremenu od 8 do 15 sati prema prikazanom rasporedu. U slučaju kišnog vremena [...]

1. travnja 2019 // 0 Komentara

Objava biračima

U nastavku se nalazi objava biračima Ministarstva uprave, a vezano uz izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske: OBJAVA [...]

28. ožujka 2019 // 0 Komentara

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-06/19-01/1 URBROJ: 2135-03-02/19-01 Tuhelj, 25.03.2019. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Tuhelj za 2019., objavljuje se slijedeći JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Tuhelj I. U cilju provedbe programa, odnosno korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za [...]

26. ožujka 2019 // 0 Komentara

1 2 3 4 64