Novosti

Zapisnici sa sjednica Savjeta mladih

_______________________ 2019. godina _________________________

Zapisnik sa 4. sjednice Savjeta mladih

_______________________ 2018. godina _________________________

Zapisnik sa 3. sjednice Savjeta mladih

Zapisnik sa 2. sjednice Savjeta maldih OT – 4. saziv

Zapisnik 1. i konstituirajuće sjednice – 4. saziv

Zapisnik sa 11. sjednice Savjeta mladih OT

_______________________ 2017. godina _________________________

Zapisnik sa 10. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 9. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 8. sjednice Savjeta mladih OT

_______________________ 2016. godina _________________________

Zapisnik sa 7. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 6. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 5. sjednice Savjeta mladih OT

_______________________ 2015. godina _________________________

Zapisnik sa 4. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 3. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa 2. sjednice Savjeta mladih OT

Zapisnik sa konstituirajuće i 1. sjednice Savjeta mladih

Napišite komentar