Novosti

Opći podaci

Općina Tuhelj formirana je 1993.godine Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/92).

Prostire se na 24,10 km². Smještena je u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i pripada sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i prostoru središnje Hrvatske. Područje Općine Tuhelj graniči sa Općinom Kumrovec na zapadu, Gradom Klanjcem na jugu te Općinom Veliko Trgovišće na jugoistoku. Sjeverni dio općine graniči sa Gradom Pregrada i Općinom Desinić, a istočni dio sa Općinom Krapinske Toplice. 

Općina Tuhelj ima jedanaest naselja i to: Banska Gorica, Črešnjevec, Glogovec Zagorski, Lenišće, Lipnica Zagorska., Pristava, Prosenik, Sveti Križ, Trsteno, Tuheljske Toplice i Tuhelj.

Smještena je na relativno geografski dobrom položaju. Mala udaljenost od velikih gradova joj omogućava opstanak stanovništva koje pretežno putuje u iste na posao i daljnje školovanje. Dolina rijeke Horvatske omogućuje razvoj Tuheljskih Toplica koji imaju prostor za svoje širenje i daljnji razvitak turizma.
Padine Cesegradske gore su pogodne za uzgoj vinove loze i razvitak proizvodnje vina i izletničkog turizma.
Blage padine okolnih brežuljaka privlače vikendaše iz okolnih urbanih sredina (Zagreb). Prema rezultata popisa 2001.godine od ukupnog broja stanova na području općine Tuhelj (1538) čak 49,80% (766 stana) čine stanovi za odmor tzv. vikend izgradnja, dok je 50,20% (772 ) stanova za stalno stanovanje. Izrazita tzv. vikend izgradnja je na području naselja Tuheljske Toplice, Črešnjevec i Sveti Križ. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Općina Tuhelj imala je 2.181 stanovnika i 704 domaćinstva. Prema popisu iz 1991. godine Općina Tuhelj imala je 2.161 stanovnika. To ukazuje na porast broja stanovnika za 20, što je svakako indikativan rezultat s obzirom da se praktički u svim JLS Krapinsko- zagorske županije događa obrnut proces.
Prema službenim podacima posljednjeg Popisa stanovništva 2011. godine Općina Tuhelj ima 2104 stanovnika.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ
Strategija razvoja Općine Tuhelj za razdoblje  2015.-2020. godine usvojena na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 09. ožujka 2016. godine. Izradu ovog strateškog dokumenta financiralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu mjere 7.1.1.
Strategija razvoja općine Tuhelj je planski dokument razvoja Općine Tuhelj koji određuje strateške ciljeve i adekvatne mjere usmjerene prije svega održivom razvoju. Nužno je napomenuti da su za vrijeme njene izrade uvaženi gospodarski, socijalni ekonomski i ekološki aspekti, prostorne karakteristike i lokalni identitet, a strateški ciljevi usklađeni s onima na višoj razini.
U dokumentu je planiran razvoj Tuhlja na način da se potencijal izvora vode u Tuheljskim Toplicama iskoristi u što je većoj mogućoj mjeri. Naša razvojna strategija teži razvoju na svim društvenim područjima, što je složen i zahtjevan zadatak za sve one koji su izabrani i koji će biti izabrani da ga provode.
U gospodarskom smislu naša strategija bazira se na razvoju turizma uz korištenje svih potencijala koji nam pružaju izvori termalne vode u Tuheljskim Toplicama, na pokretanju i jačanju ekološke poljoprivredne proizvodnje, poticanju i razvoju malih obrta i poduzetnika.
U strategiji je posebno naglašen daljnji infrastrukturni razvoj naše općine s ciljem da što više ljudi svoju budućnost veže uz kapljicu vode i kao mjesto življenja odabere našu općinu. Ciljevi u strategiji su ambiciozni i njihova realizacija će ovisiti prvenstveno o našim naporima, stoga i ovim putem pozivamo sve stanovnike Općine Tuhelj da nam se priključe i u skladu sa svojim mogućnostima i afinitetima daju svoj doprinos za naš Tuhelj kao mjesto za zdrav život sretnih ljudi.
Provođenjem naše strategije omogućit će se svim našim mještanima, a i onima koji odaberu naš Tuhelj kao mjesto svog življenja da žive u okruženju čiste i nedirnute prirode sa svom potrebnom infrastrukturom za udoban život.
Strategiju u PDF formatu možete pogledati na sljedećem linku:
Strategija razvoja Općine Tuhelj 2015.-2020.