Novosti

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
TOMISLAV TRAMIŠAK, mag. oec.
tel. 049/557-244
098/910-7118

Stručna suradnica za pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti i administrativno računovodstvene poslove
IVANA CVETKO, univ.bacc.oec.
tel./fax.049/556-105
098/188-08-48

Administrativna tajnica
KATARINA ŠPETIĆ
tel./fax 049/556-105
099/302-1110

Komunalni djelatnik
STJEPAN TKALEC
098/139-88-77

Komunalni djelatnik – rukovatelj komunalnim vozilom:
MARIJO CVRTILA
099/423-1710

Komunalni redar
DARKO BABIĆ
098/933-79-56

Spremačica

ANITA ŠVIGIR

 

 

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj 2015. 

Izmjene i dopune PRAVILNIKA o unutarnjem redu 2017.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela