Novosti

Održan 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade

U petak, 18.05.2018. godine održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj.

Definirani su ciljevi koji se žele postići izradom i provođenjem programa za mlade. Zadatak članova Radne skupine jest da unutar cilja za kojeg je predviđen njihov rad – predlože aktivnosti kojima bi se ostvarili navedeni ciljevi i koje bi se  provodile aktivnosti za poboljšanje položaja mladih u općini u narednih 5 godina.

CILJEVI:

1) Jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija mladih kroz obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i cjeloživotno učenje

2) Unapređenje perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih te stvaranje novih kompetencija mladih kroz volontiranje

3) Aktivno sudjelovanje i uključivanje mladih u javni život Općine Tuhelj

4) Zdravlje i socijalna politika prema mladima

Podjela članova Radne skupine:

  1. Cilj: Snježana Romić i Ivan Barlović,
  2. Cilj: Veronika Kolman, Nikola Matečić i Tomislav Tramišak,
  3. Cilj: Davor  Ilić i Filip Majerić,
  4. Cilj: Ana Medvedec i Tea Podjaveršek.

 

Napišite komentar