Novosti

Komunalne djelatnosti

Općina Tuhelj u okviru zakonskih obaveza i financijskih mogućnosti utvrđuje Program održavanja čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta i javnih površina Općine Tuhelj i Operativni plan održavanja nerazvrstanih cesta za sezonu 2018./2019.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

PROGRAM ČIŠĆENJA SNIJEGA NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE TUHELJ

OPERATIVNI PLAN ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

odluka o imenovanju voditelja zimske službe