Novosti

Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. ZJN 2016., a u vezi odredaba članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanja sukoba interesa, Općina Tuhelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. ZELENJAK D.O.O. za obavljanje komunalnih usluga i
  2. ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

JEDNOSTAVNA NABAVA: http://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/PRAVILNIK-O-PROVEDBI-POSTUPKA-JEDNOSTAVNE-NABAVE-1.pdf

PLAN NABAVE:

I. izmjena plana nabave 2017.

II. izmjena plana nabave 2017.

Plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. _ izmjena

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

REGISTAR UGOVORA:

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) “Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama”

2018. GODINA:

2017. GODINA: Registar-ugovora-nabave-2017.

2016. GODINA: http://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/07/Registar-ugovora-Op%C4%87ine-Tuhelj-za-2016.godinu.pdf

KONCESIJE:

Godisnje izvjesce za 2017. koncesije

Godisnje izvjesce za 2016. koncesije

Godisnje izvjesce za 2015. koncesije