Novosti

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je pojam koji obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera u čijem provođenju je potrebna uska suradnja političkog vodstva jedinica lokalne samouprave, stručnjaka te samog stanovništva pojedinog područja.  Tijekom procesa približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji usvojen je i cijeli niz pravnih propisa, uredbi i pravilnika, koji detaljnije reguliraju gospodarenje posebnim vrstama otpada.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM: http://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-Plan-gospodarenja-otpadom-2017.-2020..pdf

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAhttp://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-prikupljanja-mije%C5%A1anog-i-komunalnog-otpada.pdf

ODLUKA O PRIKUPLJANJU OTPADAhttp://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/02/Odluka-o-prikupljanju-otpada.pdf

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA: http://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-o-mjerama-za-spre%C4%8Davanje-nepropisno-odba%C4%8Denog-otpada.pdf