Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine

KLASA: 940-01/18-01/1 URBROJ: 2135-03-02/18-01 Tuhelj, 11.06.2018.   Na temelju članka 6. Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 2/18)  i Odluke općinskog vijeća (KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2135-03-01/18-6) od 31.01.2018., općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA   Općina Tuhelj raspisuje javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tuhelj – Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim Toplicama na k.č.br. [...]

12. lipnja 2018 // 0 Komentara

Sufinanciranje školskih udžbenika

Općina Tuhelj u školskoj godini 2018./2019., kao i prijašnjih godina, sufinancira nabavku školskih udžbenika za sve učenike OŠ Lijepa naša i one koji imaju prebivalište na području općine Tuhelj, a pohađaju okolne osnovne škole, u iznosu od 50% cijene udžbeničkog kompleta. Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje, potrebno je ispunjeni zahtjev predati u Općinu Tuhelj do 10.07.2018. godine. Zahtjev možete pronaći na našim web stranicama ili popuniti u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj. Obavijest o knjižari u kojoj ćete moći naručiti školske udžbenike biti će [...]

8. lipnja 2018 // 0 Komentara

Održan 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade

U petak, 18.05.2018. godine održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj. Definirani su ciljevi koji se žele postići izradom i provođenjem programa za mlade. Zadatak članova Radne skupine jest da unutar cilja za kojeg je predviđen njihov rad – predlože aktivnosti kojima bi se ostvarili navedeni ciljevi i koje bi se  provodile aktivnosti za poboljšanje položaja mladih u općini u narednih 5 godina. CILJEVI: 1) Jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija mladih kroz obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i cjeloživotno učenje [...]

28. svibnja 2018 // 0 Komentara

Rezultati istraživanja među mladim Tuhljankama i Tuhljanima

Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj provodi projekt ”Tuhelj ZA mlade!”, koji sadrži 13 projektnih aktivnosti, a jedna od njih je provođenje anonimnog upitnika o potrebama i problemima mladih s područja Općine Tuhelj. Ovaj upitnik provodi se u sklopu projekta “Tuhelj ZA mlade!” koji za cilj ima izradu Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj, a koji predstavlja strategiju jačanja položaja mladih u zajednici. Anketu su [...]

28. svibnja 2018 // 0 Komentara

9. MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH ZBOROVA I VOKALNIH SASTAVA

KUD NAŠA LIPA TUHELJ I TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA OPĆINE TUHELJ, GRADA KLANJCA I OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE organiziraju 9.međunarodno natjecanje pjevačkih zborova i vokalnih sastava “ZLATNA LIPA TUHLJA” , u subotu 2.lipnja 2018.godine s početkom u 10:15 sati u Kongresnom centru Hotela Well u Termama Tuhelj u Tuheljskim Toplicama. Na natjecanju će se okupiti 27 zborova s 850 pjevača iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i [...]

25. svibnja 2018 // 0 Komentara

Humanitarni koncert za borbu protiv raka u Krapini

Zagorska liga protiv raka organizira humanitarni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana u Krapini, dana 07.06.2018. godine (četvrtak) s početkom u 19,30 sati. Cijena ulaznice iznosi 50,00 kuna. Ako ste zainteresirani za odlazak na koncert, možete se javiti gospođi Dragici Milčić na broj mobitela 098/161-2974. Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana Zagorska liga protiv raka [...]

24. svibnja 2018 // 0 Komentara

Sudjelovali smo na 12. Susretu gradova i općina prijatelja djece

U Šibeniku se 12. svibnja održao 12. Susret gradova i općina prijatelja djece u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”), Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz pokroviteljstvo Grada Šibenika. Na Susretu su sudjelovale delegacije iz 26 gradova i općina – prijatelja djece uključenih u Akciju, a među njima i delegacija Tuhlja u kojoj su bile Snježana Romić, predsjednica Koordinacijskog odbora akcije Općina [...]

22. svibnja 2018 // 0 Komentara

Javno savjetovanje u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinja

Općina Tuhelj, sukladno članku 30. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18) daje na javno savjetovanje prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. U Općini Tuhelj je trenutno na snazi Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca koja je donesena 2016. godine, no radi donošenja novog Zakona o zaštiti životinja (”Narodne novine” broj 102/17) koji je na snazi od 26.10.2017. godine, potrebno je [...]

21. svibnja 2018 // 0 Komentara

1 2 3 52